Od luki do wytrycha – narzędzia skryptowe ułatwiające zarządzanie podatnościami systemów

Informacje o podatnościach, czyli lukach w bezpieczeństwie systemów informatycznych, stanowią – a przynajmniej tak powinno być – treść porannej, obowiązkowej lektury i jednocześnie stały rytuał każdego „bezpiecznika”. Tego typu

vulninformacji można rzecz jasna szukać bezpośrednio, przy pomocy przeglądarki weboewej, w specjalistycznych serwisach internetowych, choćby na stronie cve.mitre.org, lecz nie zawsze jest to wygodne. Jeśli chcemy kierować do bazy danych zaawansowane zapytania, a nie tylko pytać o proste dopasowania do wzorców łańcuchów znakowych, to na pewno przyda nam się lokalna baza danych o podatnościach i trochę skryptowych narzędzi, które operując na tej bazie – jak zwykle – uczynią nasze życie lżejszym. Warto mieć do dyspozycji tego rodzaju narzędzia funkcjonujące w trybie off-line także wtedy, gdy nie posiadamy dostępu do Internetu, choć w dzisiejszych czasach taka sytuacja zyskuje wymiar niemal katastrofy ;-).

Dziś chciałbym uczynić tematem kolejnego artykułu narzędzie skryptowe do zarządzania bazą informacji o podatnościach. Przygotowałem takowe i celu dalszego rozwoju kodu, do czego oczywiście gorąco Was zachęcam.

Jak widać, narzędzie zostało napisane w języku Python. Posiada prosty interfejs użytkownika oparty na opcjach wywołania programu. Podpowiedź odnośnie poprawnej składni wywołania i znaczenia poszczególnych opcji można bardzo prosto uzyskać w następujący sposób:

$ python collect_cve_data.py -h
  _____  _____
  / __\ \ / / __| DATABASE TOOL
 | (__ \ V /| _|  -----------------------
  \___| \_/ |___| by Janusz Nawrat (2015)
 _________________________________________

usage: collect_cve_data.py [-h] [--version] [-s] [-d] [-q QUERY] [-r REGEXP]

CVE Databese supplying, searching and reporting tool

optional arguments:
 -h, --help show this help message and exit
 --version  show program's version number and exit
 -s     Supply CVE Database with data downloaded from MITRE.ORG
 -d     Download most current data from MITRE.ORG
 -q QUERY  Query database
 -r REGEXP  RegExp database query

Pierwszą niezbędną operacją do przeprowadzenia jest pobrane pełnej bazy informacji o podatnościach. Uzyskujemy to wywołując program z opcją -d.

python collect_cve_data.py -d

Na czas pobierania dość dużej ilości danych będziemy musieli uzbroić się w nieco cierpliwości.

$ python collect_cve_data.py -d

  _____  _____
  / __\ \ / / __| DATABASE TOOL
 | (__ \ V /| _|  -----------------------
  \___| \_/ |___| by Janusz Nawrat (2015)
 _________________________________________

[*] Collecting data from cve.mitre.org. Please wait...
 25% [.............                    ] 16973824 / 66976710

Po pobraniu danych, należy zasilić nimi bazę (cve.db). Jeśli baza danych nie istnieje, to zostanie ona stworzona, a w niej powstanie tabela (vuln) z niezbędnymi definicjami struktury danych.

$ python collect_cve_data.py -s

  _____  _____
  / __\ \ / / __| DATABASE TOOL
 | (__ \ V /| _|  -----------------------
  \___| \_/ |___| by Janusz Nawrat (2015)
 _________________________________________

[*] Database cve.db created
[*] Table 'vuln' created in cve.db database
[*] 85414 records saved to cve.database

W dalszej kolejności, skrypt umożliwia odpytania bazy CVE w trybie zwykłych zapytań SQL-owych (opcja -q) oraz w trybie wyrażeń regularnych (opcja -r).

Zapytajmy przykładowo o podatności urządzeń Cisco ASA:

$ python collect_cve_data.py -r "[Cc]isco ASA"
...
------------------------------Results summary-------------------------------
|  1| CVE-2006-3073 | Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabili... |
|  2| CVE-2009-2631 | Multiple clientless SSL VPN products that run i... |
|  3| CVE-2009-4455 | The default configuration of Cisco ASA 5500 Ser... |
|  4| CVE-2010-0149 | Unspecified vulnerability in Cisco ASA 5500 Ser... |
|  5| CVE-2010-0150 | Unspecified vulnerability in Cisco ASA 5500 Ser... |
|  6| CVE-2010-0440 | Cross-site scripting (XSS) vulnerability in +CS... |
|  7| CVE-2010-0565 | Unspecified vulnerability in Cisco ASA 5500 Ser... |
|  8| CVE-2010-0566 | Unspecified vulnerability in Cisco ASA 5500 Ser... |
|  9| CVE-2010-0567 | Unspecified vulnerability in Cisco ASA 5500 Ser... |
|  10| CVE-2010-0568 | Unspecified vulnerability in Cisco ASA 5500 Ser... |
|  11| CVE-2010-0569 | Unspecified vulnerability in Cisco ASA 5500 Ser... |
|  12| CVE-2012-4629 | The Cisco ASA-CX Context-Aware Security module ... |
|  13| CVE-2012-5419 | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) softwar... |
|  14| CVE-2013-1203 | Cisco ASA CX Context-Aware Security Software al... |
|  15| CVE-2014-3382 | The SQL*Net inspection engine in Cisco ASA Soft... |
|  16| CVE-2014-3383 | The IKE implementation in the VPN component in ... |
|  17| CVE-2014-3384 | The IKEv2 implementation in Cisco ASA Software ... |
|  18| CVE-2014-3385 | Race condition in the Health and Performance Mo... |
|  19| CVE-2014-3386 | The GPRS Tunneling Protocol (GTP) inspection en... |
|  20| CVE-2014-3387 | The SunRPC inspection engine in Cisco ASA Softw... |
|  21| CVE-2014-3388 | The DNS inspection engine in Cisco ASA Software... |
|  22| CVE-2014-3389 | The VPN implementation in Cisco ASA Software 7.... |
|  23| CVE-2014-3390 | The Virtual Network Management Center (VNMC) po... |
|  24| CVE-2014-3391 | Untrusted search path vulnerability in Cisco AS... |
|  25| CVE-2014-3392 | The Clientless SSL VPN portal in Cisco ASA Soft... |
|  26| CVE-2014-3393 | The Clientless SSL VPN portal customization fra... |
|  27| CVE-2014-3394 | The Smart Call Home (SCH) implementation in Cis... |
|  28| CVE-2015-0678 | The virtualization layer in Cisco ASA FirePOWER... |
|  29| CVE-2015-0760 | The IKEv1 implementation in Cisco ASA Software ... |
----------------------------------------------------------------------------
[+] 29 results found

Pamiętajcie proszę o tym, że Python jest językiem ogromnie restrykcyjnym jeśli chodzi o format kodu źródłowego. Mają znaczenie wcięcia w kodzie, a nawet to, czy są one wykonywane przy pomocy tabulatora czy też serii spacji. Interpreter dopuszcza jedno i drugie, byle w obrębie jednego pliku z kodem źródłowym konsekwentnie stosować jeden z tych sposobów formatowania.
Pamiętajcie też o doinstalowaniu niestandardowych modułów, które importujemy w początkowej sekcji kodu.
Oto kod źródłowy programu (wget, csv, sqlite3).

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import wget, codecs, argparse
import sys, os, re, csv, signal
import sqlite3 as lite

def signal_handler(signum, stack):
  sys.stderr.write("[!] Received signal: %d. The program will be stopped\n" % signum)
  sys.stderr.write("[*] Program stopped\n")
  sys.exit(1)
# end of signal_handler()

def download_database():
  sys.stderr.write("[*] Collecting data from cve.mitre.org. Please wait...\n")
  try:
    file = wget.download("https://cve.mitre.org/data/downloads/allitems.csv")
    if os.path.isfile('cve.csv'):
      os.remove('cve.csv')
    os.rename('allitems.csv', 'cve.csv')
    sys.stderr.write("\n[*] Saving data to cve.csv file\n")  
  except:
    sys.stderr.write("\n[!] An error occured during file collection from cve.mitre.org server\n")
    sys.exit(1)
# end of download_database()

def supply_database():
  # Create or open cve.db database
  try:
    connection = lite.connect('cve.db')
    cursor = connection.cursor()
    sys.stderr.write("[*] Database cve.db created\n")
  except:
    sys.stderr.write("\n[!] Problem with cve.db database opening or creation\n")
    sys.exit(1)    

  # Create vuln table
  cursor.execute('SELECT name FROM sqlite_master WHERE name="vuln"')
  result = cursor.fetchone()
  # Fileds: "Name","Status","Description","References","Phase","Votes","Comments"
  try:
    if result:
      cursor.execute('DROP TABLE IF EXISTS vuln')
    cursor.execute('CREATE TABLE vuln (name TEXT, status TEXT, descr TEXT, refer TEXT, phase TEXT, votes TEXT, comments TEXT)')
    connection.commit()
    sys.stderr.write("[*] Table 'vuln' created in cve.db database\n")
  except:
    sys.stderr.write("[!] Problem with 'vuln' table creation in cve.db database\n")
    sys.exit(1)  

  try:
    id = 0
    with codecs.open("cve.csv", "rb", "latin-1", errors="ignore") as f:
      reader = csv.reader(f)
      for row in reader:
        if len(row) == 7 and re.search(r'CVE-\d{4}-\d{4,5}', row[0]):
          cursor.execute('INSERT INTO vuln VALUES (?,?,?,?,?,?,?)', (row[0].decode('utf8'), row[1].decode('utf8'), row[2].decode('utf8'), row[3].decode('utf8'), row[4].decode('utf8'), row[5].decode('utf8'), row[6].decode('utf8')))
          id += 1
      sys.stderr.write("[*] %d records saved to cve.database\n" % id)
  except:
    sys.stderr.write("[!] Problem with data supply data to vulnerability table\n")
    sys.stderr.write(u"Record: %s\n" % row)
    sys.exit(1)
  finally:
    connection.commit()
    connection.close()
# end of supply_database()  

def query_database(query):
  results = []; short = []
  try:
    with lite.connect('cve.db') as conn:
      cursor = conn.cursor()
      query_str = u"SELECT * FROM vuln WHERE descr LIKE ?"
      query = "%{0}%".format(query) 
      cursor.execute(query_str, (query,))

      for row in cursor.fetchall():
        name, status, descr, refer, phase, votes, comments = row
        results.append(name); short.append(descr)
        print '[%s] - Status: %s\nDescription: %s\nReference: %s\nPhase (%s), Votes %s\nComments: %s' % (name, status.decode('cp852'), descr.decode('cp852'), refer.decode('cp852'), phase.decode('cp852'), votes.decode('cp852'), comments.decode('cp852'))
  except:
    sys.stderr.write("[!] Problem with cve.db database opening in function guery_database\n")
    sys.exit(1)
  if len(results):
    count = 1
    print "{:-^76}".format('Results summary')
    for item in results:
      print "|{:>5}|{:^15}| {:<47}... |".format(count, item, short[count-1][:47])
      count += 1
    print "{:-^76}".format('-')
    if count 5}|{:^15}| {:<47}... |".format(count, item, short[count-1][:47])
      count += 1
    print "{:-^76}".format('-')
    if count < 3:
      print "[+] %d result found" % len(results)
    else:
      print "[+] %d results found" % len(results)  
# end of regexp_query_database()
  
banner = """
  _____  _____ 
  / __\ \ / / __| DATABASE TOOL
 | (__ \ V /| _|  -----------------------
  \___| \_/ |___| by Janusz Nawrat (2015)
 _________________________________________ 
"""

if __name__ == "__main__":

  signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)
  reload(sys)
  sys.setdefaultencoding('utf-8')

  print banner

  parser = argparse.ArgumentParser(description="CVE Databese supplying, searching and reporting tool")

  parser.add_argument('--version', action='version', version='%(prog)s 1.0')

  parser.add_argument('-s', action='store_true', dest='supply',
            help='Supply CVE Database with data downloaded from MITRE.ORG',
            default=False)
          
  parser.add_argument('-d', action='store_true', dest='download',
            help='Download most current data from MITRE.ORG',
            default=False)
          
  parser.add_argument('-q', action='store', dest='query',
            help='Query database')

  parser.add_argument('-r', action='store', dest='regexp',
            help='RegExp database query')            
          
  options = parser.parse_args()

  if options.download:
    download_database()
  
  if options.supply:
    if os.path.isfile('cve.csv') and os.access('cve.csv', os.R_OK):
      supply_database()
    else:
      sys.stderr.write("[!] File cve.csv is missing or is not readable\n")
      sys.exit(1)

  if options.query:
    query_database(options.query)
  
  if options.regexp:
    regexp_query_database(options.regexp)
Reklamy

Informacje Janusz Nawrat
Just ordinary man who likes thinking...

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

Tomasz Welna

visual artist / filmmaker

PRACOWNIA OKO

Szkoła Rysunku Malarstwa i Grafiki DR TOMASZA WEŁNY | KRAKÓW | Plac Matejki 10 | tel 691 81 75 74

Piękno neurobiologii

Blog Jerzego Vetulaniego

Teoria muzyki, zasady muzyki, podstawy muzyki

Teoria muzyki, zasady muzyki, podstawy muzyki - czyli to co każdy amator muzyki wiedzieć powinien :)

Personal Development & Inspirations

Przemyślenia i refleksje, którymi warto się podzielić (blog by Janusz Nawrat)

Business IT Cooperation Platform

Biznes i IT - dwa światy, które muszą współdziałać

%d blogerów lubi to: